ร่วมเดินขบวนพาเหรดเอเชียนเกมส์

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะเดินขบวนพร้อมกันในพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาหลายประเภทที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังอยู่ภายใต้ความกังวลด้านความปลอดภัยและ