รัก: ลงทะเบียน อัพเดทข้อมูลออนไลน์

PAG-IBIG เรียกร้องให้นายจ้างทุกคนลงทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลของตนโดยใช้ระบบลงทะเบียนนายจ้างออนไลน์ของกองทุน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.pagibigfund.gov.ph มีผลเดือนกรกฎาคมความรัก: แสดง ID สมาชิกเพื่อการประมวลผลที่เร็วขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา Pag-Ibig กำหนดให้สมาชิกทุกคนต้องแสดงหมายเลข Membership Identification (MID) เพื่อให้ดำเนินการขอสินเชื่อและธุรกรรมอื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น