สตาร์ทอัพในปากีสถานสำรวจบริการใหม่เพื่อให้อยู่รอด

อิสลามาบัด — ด้วยจำนวนผู้ป่วย coronavirus ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก กิจกรรมทางธุรกิจได้เกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งในการโจมตีที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เนื่องจากการคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าอาจยิ่งน่ากลัวขึ้นอีก

จากวัตถุประสงค์มากำไร

Walden Chu กลับมาที่ฟิลิปปินส์ในปี 2000 หลังจากเรียนและทำงานในต่างประเทศมาหลายปีด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า