วอร์เรน บัฟเฟตต์ ลาออกจากมูลนิธิเกตส์ บริจาคทรัพย์สินครึ่งหนึ่ง

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนมหาเศรษฐีกล่าวว่าเขาลาออกจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ และได้บริจาคทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้กับการกุศลตั้งแต่ให้คำมั่นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว