ของเหยื่อและผู้กอบกู้: งานบริการทางเพศท่ามกลางโรคระบาด

(ส่วนแรกจากสองส่วน) (หมายเหตุ: ชื่อผู้ให้บริการทางเพศที่สัมภาษณ์บทความนี้เป็นนามแฝงหรือบุคคลทางอินเทอร์เน็ต) มะนิลา ฟิลิปปินส์ — เดลิลาห์ อายุ 23 ปี เคยทำงานบริการทางเพศ