ทหารรัฐประหารตามรัฐประหารในประเทศไทย

หลังจากประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม กองทัพไทยประกาศรัฐประหารโดยสมบูรณ์ในอีกสองวันต่อมา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกือบแปดเดือนของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเพื่อไทยที่ปกครองโดยรัฐบาลเพื่อไทยกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรHumpty Dumpty ร่วงหนักมาก

ฉันได้รับข้อความซึ่งฉันส่งต่อให้คนอื่น ๆ แน่นอน ซึ่งมีข้อความซ่อนอยู่ เพลงกล่อมเด็ก Humpty Dumpty เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมานานหลายทศวรรษแม้ว่าจะปรากฏขึ้นก็ตาม