ความหวังของ PH archery Games ยังคงอยู่ในเป้าหมายในปารีส

Jason Feliciano และ Riley Silos กีดขวางคู่ต่อสู้ตามลำดับในช่วงเริ่มต้นของรอบโอลิมปิก ขณะที่พี่น้อง Pia และ Gabrielle Bidaure ก็ก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่สร้างขึ้นบนความเหนียวแน่น