Pagasa: LPA ออกจาก Northern Luzon ออกจาก PAR; วันจันทร์มีฝนตกบางแห่งเนื่องจาก

https://www.youtube.com/watch?v=75UoAcOapKI มะนิลา, ฟิลิปปินส์ — บริเวณความกดอากาศต่ำ (LPA) ที่เคยพบก่อนหน้านี้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนเหนือ ได้ออกจากพื้นที่ของฟิลิปปินส์แล้ว