Ookla กล่าวว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยใน PH 'ดีขึ้น' ในเดือนเมษายน

มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ — บริษัทตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับสากล Speedtest.net โดย Ookla รายงานการเพิ่มขึ้นของความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยในฟิลิปปินส์ในช่วงเดือน