ควบคุมพลังงานของมหาสมุทรด้วยคลื่น คลื่น และพลังงานออสโมติก

น้ำเพียงอย่างเดียวมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากมาย รวมถึงพลังงานจากมหาสมุทรจากคลื่น คลื่น และพลังงานออสโมติก

ต้นไม้ใหญ่สามารถดูดซับ CO2 ได้มากแค่ไหน? นักวิทยาศาสตร์อาจมีคำตอบ

นักวิจัยได้พัฒนาวิธีการเทคนิคเลเซอร์เพื่อวัดโครงสร้างของต้นไม้ใหญ่เพื่อกำหนดว่าพวกมันสามารถดูดซับคาร์บอนได้มากน้อยเพียงใด

Elon 'Treelon' Musk บริจาค 1 ล้านเหรียญเพื่อปลูกต้นไม้

เดือนที่เหลือของปี 2019 ดูจะสดชื่นขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีต้นไม้หลายล้านต้นที่ปลูกและปลูกกันทั่วโลก